Veiligheid

Voor al onze evenementen, arrangementen en entertainment staat veiligheid boven alles. Een instructie met betrekking tot veiligheid wordt door ons gegeven bij ieder evenement. In ieder evenement kunnen wijzigingen optreden indien de veiligheidsfactoren dit vereisen (denk aan weersinvloeden). Elke deelnemer wordt geacht tevens zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en de instructies op te volgen. Wanneer de deelnemer gezondheidsklachten heeft en tijdens het evenement, arrangement en/of entertainment deze gezondheid in gevaar kan brengen, dient hij dit van te voren te melden. Deelnemers aan de activiteit dienen voor en tijdens de activiteiten geen alcohol te nuttigen. Er is te allen tijde BHV en EHBO aanwezig, elk jaar worden onze instructeurs hiervoor getraind door samenwerkingspartner NIBHV.

Een passende aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (en/of persoonlijke WA- én ziekteverzekering) is te adviseren voor elk evenement. De deelnemer(s) wordt tevens verzocht voor aanvang van het arrangement een adequate (reis)ongevallenverzekering af te sluiten indien reeds afgesloten verzekeringen, zoals de ziektekostenverzekering, mogelijke schade niet afdoende dekken. Vraag te allen tijde bij uw verzekeringskantoor wat gedekt is, of sluit eventuele extra aanvullende verzekeringen af voordat u naar het evenement toe gaat, op pad gaat met een gehuurd voertuig of meedoet aan een activiteit (teambuilding bijvoorbeeld). Optioneel kunt u meer lezen op Klap evenementenverzekeringen of bij Wegas XL verzekeringen.

Covid-19

RIVM maatregelen en coronaproof uitjes

Wij hebben al onze fun tochten, workshops en diverse andere activiteiten coronaproof ontwikkeld naar een anderhalve meter maatschappij en dus naar 1,5 meter groepsuitjes. Mochten hier vragen over zijn, kunt u ons altijd bellen of mailen. Houd verder de actuele RIVM maatregelen in acht. De COVID-19 klachten die veel voorkomen zijn:

 • Koorts
 • Luchtwegklachten zoals hoesten
 • Verkoudheid
 • Niezen
 • Kortademigheid

Belangrijk: als u verkoudheidsklachten met koorts hebt en/of benauwdheid, moet iedereen in het huishouden thuisblijven. U kan dan ook niet mee op een groepsuitje. Verdere maatregelen om verspreiding te voorkomen tijdens onze fun tochten, activiteiten en workshops zijn;

 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Wij zorgen dat onze materialen en voertuigen vooraf schoon worden gemaakt.