Veiligheid

 

Voor al onze evenementen, arrangementen en entertainment staat veiligheid boven alles. Een instructie met betrekking tot veiligheid wordt door ons gegeven bij ieder evenement. In ieder evenement kunnen wijzigingen optreden indien de veiligheidsfactoren dit vereisen. Elke deelnemer wordt geacht tevens zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en de instructies op te volgen. Wanneer de deelnemer gezondheidsklachten heeft en tijdens het evenement, arrangement en/of entertainment deze gezondheid in gevaar kan brengen, dient hij dit van te voren te melden. Deelnemers aan de activiteit dienen voor en tijdens de activiteiten geen alcohol te nuttigen. Er is te allen tijde BHV en EHBO aanwezig. Elk jaar worden onze instructeurs hiervoor getraind door samenwerkingspartner NIBHV.

 

Een passende AVB- en/of persoonlijke WA- én ziekteverzekering is te adviseren voor elk evenement. De deelnemer(s) wordt tevens verzocht voor aanvang van het arrangement een adequate (reis)ongevallenverzekering af te sluiten indien reeds afgesloten verzekeringen, zoals de ziektekostenverzekering, mogelijke schade niet afdoende dekken. Voor meer informatie en/of het afsluiten van extra polissen verwijzen wij naar assurantiekantoor Klap.