QMandS bv verzorgt vele boekingen waarvoor een garantieregeling (voor financieel onvermogen) niet wettelijk verplicht is en is onder meer het geval voor losse vervoersovereenkomsten, losse groepsactiviteiten en losse hotelovernachtingen. Mocht de boeking echter wel onder de zogenaamde pakketreizen vallen, zal de Garantie van STO Garant van toepassing zijn. Op de website www.richtlijnpakketreizen.nl vindt u welke boekingen onder de Richtlijn Pakketreizen onder de definitie “pakketreizen” vallen. Ook de website van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft hier informatie over.

In geval de boeking niet onder de garantieregeling valt, ontvangt u van ons een standaard factuur in PDF per e-mail. Betalingen met creditcard is ook mogelijk en faciliteren wij via Mollie.com. Eventueel werken wij ook met een SAP Ariba account voor Corporate bedrijven.

STO GARANT Nederlands

QMandS bv is aangesloten bij STO Garant. Alle merken van QMandS vallen hieronder. In geval het arrangement dat aan u wordt aangeboden onder de pakketreizen regeling valt en dus onder de wettelijk verplichte garantieregeling (voor financieel onvermogen) valt, is de STO garant van toepassing. Hieronder lichten wij toe:

Garantie geregeld: STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt QMandS bv gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van QMandS bv leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan QMandS bv, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan QMandS bv. Mocht QMandS bv voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

STO GARANT English

A guarantee in place: STO Garant
In order to meet its statutory obligation to provide a guarantee, QMandS bv uses STO Garant, a guarantee scheme recognised by the Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM). You can check that this is the case by visiting STO Garant’s website and verifying that the organisation is listed as a participant (www.sto-garant.nl/en/members). You can find all information relating to STO Garant at www.sto-garant.nl/en.

Whether STO Garant’s guarantee applies to a particular (travel) offer made by QMandS bv is specified for that offer. The Guarantee Scheme specifies what the guarantee covers and which conditions apply. You can find the Guarantee Scheme on STO Garant’s website (www.sto-garant.nl/en/downloads).

How it works
If STO Garant’s guarantee applies to your booking, you do not pay the booking amount to QMandS bv but instead into the escrow account belonging to Stichting Derdengelden Certo Escrow, a payment services provider registered with De Nederlandsche Bank (DNB) and the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). This trust account holds your payment in reserve until the trip booked has come to an end. The booking amount is then released to QMandS bv on the day after your trip ends. If QMandS bv should become financially insolvent before the end of your trip, STO Garant will implement the guarantee. The Guarantee Scheme details how you can make a claim under the guarantee in such cases.

STO GARANT Deutsch

Die Garantie gut geregelt: STO Garant
Um der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungsverpflichtung zu entsprechen, nimmt QMandS bv die Dienste von STO Garant in Anspruch, eines von der Autoriteit Financiële Markten (AFM, der niederländischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte) anerkannten Garantiesystems. Sie können dies auf der Teilnehmerseite von STO Garant überprüfen (www.sto-garant.nl/de/teilnehmer). Weitere Informationen über STO Garant stehen auf der Website www.sto-garant.nl/de.

Für jedes (Reise-)Angebot von QMandS bv wird für Sie auf dieser Website angeführt, ob die Garantie von STO Garant anwendbar ist. In der Beschreibung des Garantiesystems erfahren Sie, was zum Leistungsumfang der Garantie gehört und welche Bedingungen dabei gelten. Dieses Garantiesystem steht auf der Website von STO Garant www.sto-garant.nl/de/downloads).

Prinzip der Regelung
Wenn die Garantie von STO Garant für Ihre Buchung anwendbar ist, entrichten Sie den Reisebetrag nicht QMandS bv, sondern zahlen ihn auf das Anderkonto der Stichting Derdengelden Certo Escrow ein, einem bei De Nederlandsche Bank (DNB, der niederländischen Zentralbank) und der Autoriteit Financiële Markten (AFM, der niederländischen
Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte) eingetragenen Zahlungsdienstleister. Diese Stiftung für Anderkonten garantiert Ihnen Ihren Reisebetrag bis zum Ende Ihrer Buchung. Am Tag nach Beendigung der Reise wird der Reisebetrag QMandS bv ausgezahlt. Sollte QMandS bv vor dem Ende Ihrer Buchung in eine finanzielle Schieflage geraten, lässt STO Garant die Garantie greifen. Der Garantieregelung entnehmen Sie, wie Sie Ihre Ansprüche in so einer Situation geltend machen.